VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Att vara förbered inför en krissituation

by admin - juli 1st, 2017

Många  svenskar är dåligt förberedda inför en eventuell krissituation. Även Sverige som land är mycket sårbart om vi t.ex. skulle bli avskärmade från omvärlden.

Förr om åren, innan Sveriges inträde i EU, fanns ett livsmedelslager i Sverige. Det är dock avskaffat nu. Hälften av det vi äter består av importerad mat och vi blir alltmer sårbara.

Och man kan inte räkna med att alltid få hjälp från samhället. Vi förväntas att klara oss själva i 72 timmar (3 dygn) om en omfattande samhällskatastrof inträffar.

Kommunen har en skyldighet att exempelvis tillhandahålla dricksvatten vid olika tappställen vid en krissituation, men det kan ändå vara bra att ha ett litet förråd av eget vatten om samhällets strukturer fallerar. T.ex. kan man ha pet-flaskor med vatten i frysen, eller spara vatten i flaskor eller dunkar. Förvara flaskor kallt och mörkt så hålls vattnet fräscht längre. Det kan dock ändå behöva bytas  ut med jämna mellanrum för att vara drickbart.

Om inte annat är det bra att se till att man har rena dunkar med lock för eventuell hämtning av vatten på kommunens tappställen.

När det gäller mat är det naturligtvis bra om man kan odla så mycket som möjligt själv.

 

Civilförsvarsförbundet har också ett förslag på livsmedel som är bra att ha hemma som ett reservlager. Byt ut efterhand så att det inte blir för gammalt.
Mat att ha hemma, räcker för en person i en vecka:

Kött- och fiskkonserver, 1000 g
Grönsakskonserver, 2000 g
Ris eller pasta, 500 g
Potatismospulver, 500 g
Torkade bönor och linser– som också kan groddas, 500 g
Gryn, flingor, (vetemjöl), 500 g
Hårt bröd, skorpor och kex, 1000 g
Smör, margarin, 500 g
Soppor – på både pulver och burk, 500 g
Torrmjölk, 500 g
Saft eller juice, ca 3 liter färdig

Vid ett elavbrott kan du laga mat på camping- eller friluftskök, vilket alltså också kan vara bra att ha hemma. Övriga tips är:

Välj torra livsmedel och konserver då de kan lagras länge.
Ha matvaror – exempelvis vissa snabbrätter – som kräver enkel och energisnål tillagning.
Använd och byt ut maten i ditt reservförråd så att den inte är äldre än ett halvår.
Du bör kunna ta hand om maten i kyl och frys om det blir elavbrott.
Se även till att ha särskild mat hemma om du har spädbarn eller personer med specialdiet, samt eventuella nödvändiga läkemedel till personer i hushållet.

Hushåll måste källsortera förpackningar enligt lag

by admin - februari 19th, 2017

De flesta har antagligen kommit så lång i sitt miljötänkande att man sorterar ut metall, glas, plast och kartonger från hushållssoporna. Men faktum är att de allra flesta av oss kan vara noggrannare med källsorteringen. Ofta hamnar även sorterbart material i soporna. Om man sköljer noggrant och ibland separerar förpackningarna om de består av flera material går det mesta att sortera och lämna till återvinningen istället för att kastas i soptunnan.

Man har faktiskt en skyldighet som hushåll att sortera ut förpackningar från hushållsavfallet. Enligt 28§ i förordningen 2006:1273 om producentansvar för förpackningar står det: ”Hushåll och andra förbrukare ska sortera ut förpackningar från insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.

Att kompostera själv borde också vara en självklarhet, iallfall för hushåll med trädgård. Den som komposterar sitt hushållsavfall själv får framförallt fin matjord som man kan använda i trädgårdslandet, blomrabatten, blomkrukorna eller växthuset, men man kan också spara in på sophämtningsavgiften i många kommuner om man sopsorterar noggrant och komposterar själv.

Dels kan man klara sig med ett mindre kärl för sophämtning, vilket brukar kosta mindre, och om man är riktigt noggrann med källsorteringen, samt komposterar, räcker det med färre tömningar av tunnan, en tjänst som många kommuner erbjuder och som medför ett reducerat pris för sophämtningen.

 

Lönsamt med hållbara fonder

by admin - februari 19th, 2017

Det kan löna sig att spara hållbart. En undersökning från pensionsmyndigheten visade att hållbara fonder genererat bättre avkastning än fonder som låter bli att beakta dessa frågor.

Under 2016 ökade utbudet bland hållbara fondalternativ kraftigt. Under 2017 kommer också SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar i finansbranschen) att lansera en ny version av hållbarhetsprofil med syfte att förenkla informationen om hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Det ligger också ett förslag ute på remiss om svanenmärkta fonder.

Läs mer

Koll på luftföroreningar. (Partiklar)

by admin - januari 30th, 2017

Det kan vara bra att ha koll på halten av luftföroreningar i olika städer.

Luftföroreningar påverkas dels av lokala utsläpp, men partiklar kan också transporteras långa sträckor så vädret har stor betydelse. När man mäter skadliga partiklar i luften mäter man dels halten av de minsta partiklarna PM 2.5 samt de som kallas grova partiklar, PM10.

Om det är lite nederbörd torr luft virvlar det vägdamm som alstrats när man kört med dubbdäck upp och ger en hög partikelhalt.

Om det är mulet och låg temperatur samt låg vindstyrka och dålig utväxling blir också partikelhalten högre i trafikerade städer.

 

Under ett dygn bör inte partikelhalterna totalt sett överstiga 50 mikrogram per kubikmeter eftersom högra halter kan orsaka problem,  framför allt hos de med exempelvis nedsatt lungfunktion och hjärt- och kärlsjukdomar.

Luften har blivit bättre

I Stockholm stad arbetar man med att hålla nere de här partiklarna, berättar Malin Täppefur. På alla huvudgator i innerstaden använder man kontinuerligt dammbindningsmedel, som ska hålla gatorna fuktiga.

Här kan man se dagens luftvärden och här kan man jämföra med andra platser.

Nyttan med stadsträd

by admin - augusti 26th, 2016

Träd i stadsmiljö bidrar till positiva upplevelser och ökar möjlighet till rekreation.

De tar också upp föroreningar och förbättrar lokalklimatet.

Dessutom bidrar träd till besparingar för samhället. USA:s skogsvårdsstyrelse har lanserat en modell, kallad I-tree för att beräkna värdet av trädets ekosystems tjänster och beräknat att ett träd ger besparingar för samhället på motsvarande 1100 kronor per år. Modellen används också i Kanada och Australien och Sveriges lantbruksuniversitet har presenterat en anpassning av modellen till europeiska förhållanden.

Bilen sex gånger dyrare än att ta cykeln

by admin - augusti 25th, 2016

Lundaforskaren Stefan Gössling och Australiensaren Andy S Chois har i en studie visat att det blir sex gånger dyrare för individen och för samhället att ta bilen jämfört med att ta cykeln.

Att investera i cykelinfrastruktur och cykel vänlig politik är alltså inte bara bra för miljön utan också ekonomiskt lönsamt för ett samhälle och investeringen betalar snabbt tillbaka sig och ger hög avkastning.

koll på avverkningsanmäld skog

by admin - augusti 25th, 2016

Det har skapats ett nytt verktyg för att naturorganisationer ska kunna hålla koll på avverkningsanmäld skog och därmed också öka chansen att stoppa skövling av rödlistade arter och nyckelbiotoper.

 

För cirka tre år sen så drog Rebecka Le Moine ihop en skogsgrupp i Östergötland för att sprida information, delta på möten och granska avverkningsanmälningar. Det visade sig dock vara svårare än hon trodde att få ut Den som ska avverka skog måste göra en averkningsanmälan till skogsstyrelsen. Avverknignsanmälningarna är offentliga handlingar och finns i Skogsstyrelsens databas men att få ut avverkningsanmälningarna i pappersformat är ganska krångligt svårt och kan kosta en slant.

Nu finns dock siten averkningskoll.se där man kan få tillgång till informationen i databasen. Dessutom finns verktyget skog.luben.se,  en plattform för att se var det finns averkningsanmäld skog och skogar med nyckelbiotoper så att man kan samt kunna stoppa avverkningar av skyddsvärda skogar.

Om man hittar skyddsvärd skog t.ex. med utrotningshotade arter kan man tipsa skogsstyrelsen som kan ge skogen biotopsskydd.

 

Förbud mot bekämpningsmedlet Glyfosat / Roundup inom EU dröjer

by admin - juli 14th, 2016

Inom EU har man länge diskuterat frågan om bekämpningsmedlet glyfosat / roundup ska vara tillåtet att använda som bekämpningsmedel inom unionen.  Ämnet används som bekämpningsmedel inom jordbruk, men även vid odling av bomull och som ogräsmedel både i offentliga miljöer och våra trädgårdar. Det tidigare godkännandet löpte fram till  30 juni 2016.

Frankrike har sedan tidigare sagt nej till att förlänga godkännandet och Tysklands miljöminister har varit inne på samma linje.

Efter flera inställda möten höll man den 6 juni 2016 ett möte  i EU:s beslutande kommitté för växtskydd, djur, livsmedel och foder, där kemikalieinspektionen från Sverige ingår. Frågeställningen var om glyfosat ska få fortsatt godkännande att användas. Inte heller här nådda man enighet om hur det ska bli med tillståndet för växtgiftet glyfosat.

Giftet glyfosat är klassat som cancerframkallande både av WHO och svenska kemikalieinspektionen, men EU:s livmedelssäkerhetsmyndighet (EFSA) håller inte med om att glyfosat orsakar cancer trots att en  rapport från WHO  2015 visade att glyfosat orsakar cancer och skador på lever och njurar.

EU-parlamentet enades i en resolution i april om att kommissionen bör förnya EU:s marknadsauktorisering för glyfosat för bara sju år till i stället för tidigare planerade 15 år och man hade också förslag från EU-kommissionen inför  mötet att förlänga godkännandet maximalt 12 till 18 månader. Tanken är att EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) ska få mer tid för utvärdering av glyfosatets negativa effekter.

Man lyckades inte komma överens om någon specifik tidsperiod vid mötet i juni, utan man beslutade att förlänga det aktuella godkännandet en begränsad period tills European Chemical Agency (ECHA) har dragit sina slutsaters utifrån deras översikt av ämnets påverkan.  Samtidigt presenterar man en rad rekomendationer för användning av glyfosat:

 

1) Förbjuda ingrediensen kallad POE-tallowamine från glyfosatbaserade bekämpningsmedel.

2) Minimera användningen av glyfosat i publika parker, lekparker och trädgårdar.

3) Minimera användningen av glyfosat-produkter innan skörd av grödor.

 

Källa

 

 

Gör egna miljövänliga ljus

by admin - juni 16th, 2016

Levande ljus kan vara riktiga stämningshöjare. Men tyvärr har de också den nackdelen att de avger en mängd farliga och sjukdomsframkallande ämnen. Danska statens byggforskningsinstitut har levande ljus är den främsta aledningen till förhöjda halter av partiklar i hemmet. Ljus avger 240 000 partiklar per kvadratcentimeter, jämfört med cigaretter som avger 213 000.

Den värsta boven är värmeljus gjorda av parafin.  Ljus av stearin med några procents inblandad parafin avger två tredjedelar så många partiklar som parafinljusen och ljus gjorda på 100% stearin avger en tredjedel så mycket partiklar.

En annan fördel med stearin jämört med parafin är att de är gjorda på fetter som är ett förnyelsebart material till skillnad från parafin som är en restprodukt från utvinning av olja.  Allra bäst för miljön är de ljus som är gjorda på vegetabiliska fetter och inte animaliska. Och helst ska de inte innehålla palmolja för de kommer från skövlade regnskogar.

Ett ännu bättre alternativ är ljus gjorda på olja eller vax.

Tre sätt att göra egna miljövänliga ljus:

Smör och toalettpappersljus
Ta en kub med hårt smör. Gör en veke genom att snurra en fjärdedels ruta toalettpapper och tryck ner den i smöret med en skruvmejsel. TT

Ljus av apelsinskal och olivolja
Skär en apelsin på mitten. Ta loss skalet på ena hälften och se till att strängen i mitten sitter fast i skalet. Den fungerar som veke. Häll olja på veken och i skalet. Håll en tändsticka eller tändare mot veken i upp till 30 sekunder för att tända.

Sojavax
Sätt fast en ecoljusveke i en behållare av glas. Värm sojavax i vattenbad till 65 grader. Häll i och låt stelna 24 timmar.

 

15 superfoods med hög näringstäthet

by admin - juni 16th, 2016

En  studie från William Paterson University listar 47 superfoods, d.v.s.  frukt och grönsaker med hög näringstäthet av vitaminer, mineraler och antioxidanter.

Forskarna i studien jämförde 47 livsmedel för att se vilka som hade högst näringstäthet samt vilka som kunde klassificeras som kunde förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Generellt kunde man se att grönsaker i grupperna korsblommiga (till exempel vattenkrasse, kinakål och grönkål) och grönbladiga (till exempel mangold och spenat) låg i den övre halvan av listan medan gula/orange frukter och grönt samt bär placerade sig i listans undre halva.Läs mer här.

1. Vattenkrasse

2. Kinakål

3. Mangold

4. Rödbetsblad

5. Spenat

6. Parksallat

7. Kruksallad

8. Persilja

9. Romansallad

10. Collard greens (nära släkt med grönkålen)

11. Kålrot

12. Salladssenap

13. Endiver

14. Gräslök

15. Grönkål