VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for november, 2017

Moder Teresas fredsbön

fredag, november 17th, 2017

Moder Teresas fredsbön Led mig från död till liv, från falskhet till sanning. Led mig från förtvivlan till hopp, från fruktan till förtröstan. Led mig från hat till kärlek, från krig till fred. Låt freden fylla våra hjärtan, vår värld, vårt universum. Satish Kumar