VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Mjölk ger ökad risk för höftfraktur och ökad dödlighet

by admin - mars 6th, 2024

Att dricka mycket mjölk är kopplat till både högre risk att drabbas av höftfraktur och till högre dödlighet, särskilt för kvinnor. Filmjölk och yoghurt är tvärtom kopplade till lägre risk. Anledningen kan handla om oxidativ stress.

I en studie publicerad 2014 kunde man se ett klart samband: stor konsumtion av mjölk var förknippad med högre risk att drabbas av höftfraktur och även högre mortalitet, alltså att man dör tidigare. Studien omfattade cirka 200 000 personer. Sambandet var tydligt för kvinnor men betydligt svagare för män. Resultaten visade samtidigt att för fil, yoghurt och andra syrade mjölkprodukter gällde det omvända: stor konsumtion av dessa mejerivaror är förknippad med lägre risk för frakturer och död.

I en annan studie vid Uppsala universitet och Karolinska institutet studerade man mjölkdrickande bland närmare 106.000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Även den studien, publicerad i American Journal of Epidemiology, visade på att hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor.

Mjölk och filmjölk har olika effekt

Mjölk och filmjölk är mycket lika varandra. Men för att göra fil eller yoghurt har man tillsatt bakterier vars metabolism ger mjölken en syrlig smak, och bakterierna gör även att mjölkens proteiner, främst kasein, koagulerar, vilket gör filmjölken trögflytande.

Färsk mjölk ger oxidativ stress

Anledningen till att mjölkkonsumtion är kopplad till ökad risk för frakturer kan bero på att färsk mjölk leder till mer oxidativ stress i kroppen, som i sin tur ökar risken för bland annat benskörhet. Mjölken innehåller laktos, som bryts ner till galaktos när den hamnar i vår kropp. Galaktos har i tidigare djurförsök kunnat kopplas till oxidativ stress, inflammation, tidigt åldrande och död.

Arla börjar sälja havremjölk

by admin - februari 16th, 2024

Arla har lanserat en ny serie växtbaserade drycker gjord på svensk havre, som kallas Jörd.

Många kunder och konsumenter efterfrågar växtbaserade produkter och då vill Arla även kunna möta det behovet.

Arla ser ingen motsättning i att både sälja komjölk och havrebaserad dryck. Många konsumenter köper både mejeri- och växtbaserade produkter. Man har även sett att det växtbaserade segmentet kan bidra till ytterligare försäljning av mejeriprodukter.

Jörd började säljas i butikerna i vecka 7 2024.

Tvillingstudie visar: Vegansk kost bättre för hälsan

by admin - december 30th, 2023

En ny studie från Stanford University visar att vegansk kost kan vara bättre för hälsan än en kost som inkluderar kött.

Studien, som publicerades i tidskriften PLOS One, följde 22 par enäggstvillingar under åtta veckor. Varje tvillingpar delades upp så att den ena tvillingen fick följa en vegansk diet, medan den andra fick följa en köttbaserad diet.

Båda dieterna innehöll rikligt med grönsaker, baljväxter och fullkornsprodukter. Den veganska kosten uteslöt dock alla animaliska produkter, medan den köttbaserade kosten inkluderade fisk, kyckling, ägg, ost och mejeriprodukter.

Efter åtta veckor kunde forskarna konstatera att de veganska tvillingarna hade lägre kolesterol- och insulinnivåer än deras köttätande syskon. Kolesterolnivåerna hade sänkts med cirka 20 procent hos de tvillingarna som åt veganskt, medan insulinnivåerna hade sänkts med cirka 15 procent.

Låga kolesterolnivåer minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, medan låga insulinnivåer skyddar mot typ 2-diabetes.

De veganska tvillingarna hade också gått ned mer i vikt, i genomsnitt 1,9 kilo mer än deras köttätande syskon.

Forskarna bakom studien menar att resultaten tyder på att vegansk kost kan ha flera hälsofördelar. De konstaterar att vegankost kan bidra till att sänka kolesterol- och insulinnivåerna, vilket kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Dessutom kan vegansk kost leda till viktnedgång.

Studien är dock begränsad av att den endast pågick i åtta veckor.

Sammanfattning

  • En studie från Stanford University visar att vegansk kost kan vara bättre för hälsan än en kost som inkluderar kött.
  • De veganska tvillingarna i studien hade lägre kolesterol- och insulinnivåer, och de hade gått ned i vikt.
  • Forskarna bakom studien menar att resultaten tyder på att vegansk kost kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och viktuppgång.

Källa: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2812392

Dragqueens skadar miljö hälsa och djur

by admin - juli 13th, 2023

En dragartist använder stora mängder kemiska ämnen i form av hårspray, smink och parfym.

Många av skönhetsprodukterna som används har visat sig innehålla kemikalier som är skadliga för hälsan. Vid normal användning behöver det inte vara något problem men när det används så ofta och i så stora mängder blir det ett problem både för miljön och den personliga hälsan.

Mycket av det smink som används har också krävt djurförsök i sin framställning eller så används djur vid tillverkningen.

Dragartister får också ofta dålig hy eftersom det inte handlar om att lägga på lite smink utan det krävs stora mängder för att uppnå det överdrivna intrycket.

Det är också mycket slit- och släng då kläder och peruker köps in och kasseras eftersom fokus ofta är på att visa upp nya färgglada klänningar.

Vikten av att välja ekologiskt 2023

by admin - februari 25th, 2023

Att välja att handla ekologiskt är viktigt av flera skäl eftersom det hjälper till att bidra med positiva effekter på hälsa, miljö, klimat, djurvälfärd och hållbarhet. Genom att göra medvetna val kan vi alla bidra till en mer hållbar och sund livsstil.

Ekologisk inverkan på din hälsa

Att välja ekologiskt kan ha en positiv inverkan på din hälsa på flera sätt. Ekologiskt odlade grönsaker, frukter och andra livsmedel är ofta rikare på näringsämnen än de konventionellt odlade. Detta beror på att ekologisk produktion använder sig av naturlig gödsel och kompost istället för konstgjorda gödselmedel, vilket kan bidra till att jorden är mer näringsrik och att växterna har tillgång till en större mängd mineraler och andra näringsämnen. Enligt en studie publicerad i Journal of Alternative and Complementary Medicine från 2014, så var ekologiskt odlade livsmedel signifikant mer näringsrika än de konventionellt odlade. I studien fann man att ekologiskt odlade grönsaker och frukter hade högre nivåer av vitamin C, järn, magnesium, fosfor och antioxidanter jämfört med konventionellt odlade livsmedel.

Det är också värt att nämna att vissa växter som används för att producera ekologiska eteriska oljor är hotade eller sällsynta, och att ekologisk produktion av dessa växter kan bidra till att bevara dem och deras naturliga habitat. Genom att välja ekologiska eteriska oljor från hållbara producenter kan man därmed bidra till att bevara den biologiska mångfalden och stödja en mer hållbar användning av naturresurser.

Ekologisk produktion kan också minska risken för att du får i dig rester av bekämpningsmedel och andra gifter som kan skada din hälsa. Enligt Livsmedelsverket så kan vissa bekämpningsmedel påverka hormonsystemet och orsaka cancer, medan andra kan påverka nervsystemet, immunsystemet och fostrets utveckling. Eftersom ekologisk produktion inte tillåter användning av syntetiska bekämpningsmedel, så minskar risken för att du får i dig rester av dessa kemikalier när du väljer att handla ekologiskt. Enligt en studie publicerad i Environmental Health Perspectives från 2015, så var nivåerna av bekämpningsmedel i urinen signifikant lägre hos personer som åt ekologiskt jämfört med de som åt konventionellt odlade livsmedel.

Hur miljön påverkas av att välja ekologiskt

Ekologisk produktion innebär att man använder sig av metoder som främjar en sund miljö och minskar risken för negativa effekter på naturen. Konventionell produktion använder ofta konstgjorda gödselmedel och bekämpningsmedel som kan ha negativa effekter på både djur- och växtlivet. Till exempel kan överanvändning av konstgjorda gödselmedel leda till att överflödigt kväve och fosfor läcker ut i vattendrag och hav, vilket kan orsaka övergödning och syrebrist i vattnet. Användningen av bekämpningsmedel kan också ha negativa effekter på insekter, fåglar och andra djur som är viktiga för ekosystemen.

Genom att välja ekologiska produkter kan du bidra till att minska användningen av dessa kemikalier och främja biologisk mångfald. Enligt en studie public

gående från förra svaret:

erad i Journal of Applied Ecology från 2017 så hade ekologisk produktion en positiv inverkan på biologisk mångfald och habitat för pollinatörer som bin och fjärilar. Studien visade att ekologisk produktion ökade antalet och mångfalden av bin och andra pollinatörer, samt att det fanns fler blommande växter och mindre användning av bekämpningsmedel på ekologiska gårdar.

Ekologisk produktion bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bidra till att minska klimatförändringarna. Enligt en studie publicerad i Nature Communications från 2016 så hade ekologisk produktion lägre utsläpp av växthusgaser per hektar än konventionell produktion. Detta beror på att ekologisk produktion i allmänhet använder sig av metoder som främjar en sund markhälsa och att man ofta har mer vegetationsbäddar och mindre köttproduktion på ekologiska gårdar.

En annan viktig faktor att överväga när man väljer att handla ekologiskt är djurvälfärden. Ekologisk produktion sätter högre krav på djurhållning än konventionell produktion och ställer krav på att djuren har tillgång till utevistelse och naturligt foder. Djur som hålls på ekologiska gårdar har också större frihet att röra sig och bete sig naturligt. Enligt Krav, som är en svensk ekologisk märkning, så krävs det att djuren på ekologiska gårdar har tillgång till utevistelse året runt och att man undviker rutinmässig användning av antibiotika och andra läkemedel. Genom att välja ekologiska produkter kan du därmed bidra till att främja en mer etisk djurhållning och minska risken för att djur far illa på grund av intensivt jordbruk.

Socialt ansvarstagande genom att välja ekologiskt

Ekologisk produktion innebär också att man tar socialt ansvar genom att ställa högre krav på arbetsförhållanden och hälsa för de som arbetar på gårdarna. Enligt Fairtrade International så är ekologisk produktion och Fairtrade två sätt att främja socialt ansvarstagande och hållbar utveckling i jordbruket. Genom att välja ekologiskt och Fairtrade-märkt kan du därmed bidra till att stödja bättre arbetsvillkor och hälsa för jordbrukare och arbetare runt om i världen.

Att handla ekologiskt kan också främja lokal matproduktion och stödja småskaliga producenter. Genom att köpa ekologiska produkter från lokala producenter kan du bidra till att stödja en mer hållbar livsmedelsproduktion som främjar lokalt kunnande och traditioner.

Se ditt klimatavtryck med climatehero

by admin - november 1st, 2022

Climatehero kan du fylla i dina boende och levnadsvanor och får fram ett värde på ditt klimatavtryck och kan jämföra det med genomsnittet. Du får också veta vad du gör bra och vad du kan förbättra och dessutom är du med och tävlar om presentkort värda 10 000kr (dragning en gång per år).

Börja här

Enklare att boka tågresa

by admin - oktober 17th, 2022

Att resa med tåg är relativt miljövänligt om man jämför med flyg och bensin- eller dieselbilar.

Det har också blivit lättare att resa även längre sträckor med tåg. Under 2022 började SJ köra nattåg direkt från Stockholm till Hamburg och därifrån kan man lätt ta sig vidare till resten av europa. Även Österrikiska ÖBB storsatsar på s.k. Nightjettrafik till 26 olika europeiska städer och introducerar flera nya linjer de närmaste åren.

Man kan söka sin resa på trainline eller interrailplanner

Det har också blivit lättare att boka längre tågresor t.ex. via AllAboard,  Trainplanet, happyrail och Omio trains där SJ har ett samarbete med Omio.

Hälsorisker med ultraprocessad mat

by admin - augusti 12th, 2022

Ultraprocessade livsmedel är livsmedel som har framställts med hjälp av industriella processer och ingredienser som inte finns i ett vanligt kök och som har många tillsatser.

Mellan 1960 och 2010 ökade konsumtionen av ultraprocessade produkter i Sverige med 142 procent. I USA får befolkningen i dag i genomsnitt 57 procent av sina kalorier från ultraprocessade livsmedel och över 40 procent av svenskarnas energiintag kommer från ultraprocessade livsmedel.

Men har sett ett visst samband mellan intag av ultraprocessad mat och övervikt. Amerikaner som får mer än 74 procent av sitt energiintag från ultraprocessad mat har i genomsnitt 1,6 mer i BMI och 4 cm större midjemått än de som får mindre än 36 procent av energiintaget från samma sorts mat, enligt en studie. Även en brasiliansk och en spansk studie ser samband mellan ökad övervikt och fetma bland högkonsumenter av ultraprocessad mat. Enligt en översiktsartikel visar de senaste årens forskning att intag av ultraprocessad mat är kopplad till övervikt.

Övervikt och fetma är i sin tur en av riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom. Epidemiologiska studier från de senaste åren tyder på att en högre konsumtion av ultraprocessade livsmedel är kopplat till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. I en studie ökade risken med 12 procent, i en annan såg man att varje extra portion ultraprocessade livsmedel per dag innebar en 7 procents ökad risk för att få hjärt- och kärlsjukdom vid en uppföljning efter 18 år.

Ultraprocessade livsmedel har också kopplats till ett antal andra riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, som högt blodtryck och metabolt syndrom.

Några länder (Brasilien, Ecuador, Kanada, Peru och Uruguay) rekommenderar nu att minska konsumtionen av ultraprocessad mat.

De flesta studier som kopplar ultraprocessad mat till övervikt och kroniska sjukdomar är observationsstudier, som också kallas epidemiologiska studier. Inom kostforskning utförs de vanligen genom att individer får besvara enkäter som om sina matvanor.

Sådana studier kan aldrig påvisa orsakssamband, eftersom det finns en rad osäkerheter med studiemetoden. Människor är i allmänhet dåliga på att komma ihåg vad de äter, och det är alltid svårt att veta om det är några särskilda livsmedel (och så i så fall vilka av dem) eller någon annan faktor (till exempel inkomstnivå, träningsvanor eller hälsomedvetenhet) som kan förklara ett samband med risk för sjukdom.

Men 2019 gjorde forskare vid USA:s hälsovårdsmyndighet National Institutes of Health (NIH) den första randomiserade kontrollerade studien av den ultraprocessade matens hälsoeffekter. Att studien är randomiserad betyder att försökspersonerna var lottade till behandlingen, att den är kontrollerad betyder att det fanns en kontrollgrupp som inte fick den aktuella behandlingen.

20 personer fick flytta in på ett laboratorium i fyra veckor och delades in i två grupper. Den ena åt mat med naturliga råvaror, som frukt och grönsaker, kött, ägg, nötter, bönor och yoghurt. Den andra gruppen fick ultraprocessade livsmedel som vitt bröd, margarin, pannkakor, friterad mat, färdiggjorda såser, sötad yoghurt och lightdrycker.

Bägge grupperna fick äta hur mycket de ville, och ingen av grupperna uppgav att gillade den ena sortens mat mer än den andra. Efter två veckor bytte grupperna kostprogram med varandra.

Experimentet visade att deltagarna som åt den ultraprocessade maten i genomsnitt fick i sig 500 kilokalorier mer per dag – utan att inse det själva. Det är ungefär lika mycket som 650 gram kokt potatis, en stor kanelbulle, en Big Mac eller en påse Gott & Blandat. De ökade i vikt med ett kilo på bara två veckor, medan gruppen som åt minimalt processad mat gick ner ett kilo under samma tid.

Man vet inte helt orsaken till hälsoriskerna med ultraprocessad mat. En av mekanismerna som skulle kunna förklara kopplingen är att produkterna är näringsmässigt obalanserade: ett lågt innehåll av fiber och protein gör att de inte är särskilt mättande, och därför lätt leder till överätning.

En annan faktor är matens struktur, eller vad som på engelska kallas food matrix. Ofta är de mjuka att tugga på, vilket gör att de går fort att äta. De bryts också ner snabbare i kroppen vilket ger ett starkare utslag på blodsocker och insulin.

En tredje mekanism är tillsatserna. Vissa tillsatser är antagligen oproblematiska medan andra kan ha metabola och inflammatoriska effekter.

Fakta. Det här avgör om maten är ultraprocessad

Novasystemet från 2009 delar in maten i fyra kategorier:

1) Minimalt processad mat. Råvaror kan ha behandlats med till exempel torkning, frysning, fermentering eller pastörisering för att förlänga hållbarheten. Till exempel färska, torkade eller frusna grönsaker eller frukter, bönor, kött, fisk, mjölk, naturell yoghurt, naturella nötter, kaffe och te.

2) Processade ingredienser till matlagning. Naturliga råvaror som har behandlats med till exempel pressning, malning eller pulvrisering. Hit hör till exempel olivolja, kokosolja, animaliska fetter, grädde, smör, socker, honung och salt.

3) Processad mat. Till exempel konserverade eller inlagda grönsaker, konserverad frukt, saltat eller rökt kött och fisk, ostar och bröd, öl och vin.

4) Ultraprocessad mat. Livsmedel som konstrueras genom industriell modifiering av råvaror genom kemiska och/eller fysiska processer, och innehåller tillsatser som till exempel modifierad stärkelse, sötningsmedel och emulgeringsmedel. Hit hör bland annat läsk, många typer av frukostflingor, snabbmat, salta snacks, många typer av industriproducerat bröd, godis, pulversoppor, varmkorv, veganska köttsubstitut, energibars, nuggets och smaksatt yoghurt.

Källa: ”Ultra-processed foods: what they are and how to identify them” av Carlos Monteiro m fl
(Public Health Nutrition (2019))

Kolla upp ingredienser i hudvård, makeup och hårvård och jämför produkter med varandra

by admin - juli 6th, 2022

askskinfo.com kan du se vilka ingredienser olika hudvårds hårvårds och makeup-produkter innehåller och jämföra produkter med varandra.

Appar som håller koll på giftiga ämnen i produkter

by admin - juli 4th, 2022

Med appen detoxme från Silent spring institute kan du se vilka skadliga ämnen olika produkter innehåller och få tips hur du undviker giftiga kemikalier i vardagen.

Hämta Detoxme till android eller iOS.

Har du en iPhone eller iPad kan du även ladda ner appen Clearya som visar vilka ämnen i din produkt som är skadliga.