VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for juni, 2014

Upptäcka och åtgärda mögel i bostaden

fredag, juni 27th, 2014

Ett inte alltför ovanligt hälsoproblem i bostäder är förekomsten av mögel. Det kan vara svårt att upptäcka mögelskador då de kan vara dolda. Upptäcka mögelangrepp Om man misstänker mögelangrepp kan man börja med att göra en fuktmätning för att se om fukthalten är onormalt hög. Man kan också kontrollera ventilationen, då en bristfällig ventilation kan […]

Minska matens miljöpåverkan

fredag, juni 27th, 2014

Maten som vi äter kan vara en starkt bidragande orsak till växthuseffekten, övergödning, spridning av gifter i naturen och annan negativ miljöpåverkan. Men det finns mycket man kan göra för att minska matens negativa miljöpåverkan. Ät mindre mängd kött eller uteslut kött helt och hållet. Kasta så lite mat som möjligt. Välj frukt och grönsaker […]