VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for juli, 2017

Att vara förbered inför en krissituation

lördag, juli 1st, 2017

Många  svenskar är dåligt förberedda inför en eventuell krissituation. Även Sverige som land är mycket sårbart om vi t.ex. skulle bli avskärmade från omvärlden. Förr om åren, innan Sveriges inträde i EU, fanns ett livsmedelslager i Sverige. Det är dock avskaffat nu. Hälften av det vi äter består av importerad mat och vi blir alltmer […]