VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for oktober, 2011

Earthship eller jordskepp integrerar tekniker för självförsörjande hem

onsdag, oktober 5th, 2011

Earthship eller jordskepp är namnet på ett byggkoncept inom Biotecture. Sex grundprinciper är: Earthships är helt självförsörjande hus byggda av biprodukter från samhället, närmare bestämt återvinningsmaterial. Ett Earthship är självförsörjande på värme. Huset använder sig av naturens fenomen för att värma och kyla inomhusklimatet. Ett Earthship är självförsörjande på elektricitet. Byggnaden drivs uteslutande av förnyelsebar […]