VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for november, 2010

Off-grid

torsdag, november 25th, 2010

Att leva off-grid innebär att man helt eller delvis inte använder offentliga tjänster från samhället, t.ex. el, vatten osv. utan istället leva på ett självförsörjande sätt, med hjälp av förnybara energikällor, utan att förlita sig på en eller flera offentliga inrättningar. En som har gått off-grid kallas en gridder. Fördelarna med off-grid är t.ex. att […]