VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for the 'Uncategorized' Category

Redskapsbodar

lördag, mars 10th, 2018

109 Redskapsbod Dallas 4,2 – 11 m² Redskapsbod Dallas 4,2 – 11 m² 110 Redskapsbod Dallas Vinyl 4,2 – 11 m² Redskapsbod Dallas Vinyl 4,2 – 11 m² 111 Redskapsbod Eurolite 3 m² Redskapsbod Eurolite 3 m² 112 Redskapsbod Hamlet 4,2 – 11 m² Redskapsbod Hamlet 4,2 – 11 m² 113 Redskapsbod Roma 1,7 m² […]

koll på avverkningsanmäld skog

torsdag, augusti 25th, 2016

Det har skapats ett nytt verktyg för att naturorganisationer ska kunna hålla koll på avverkningsanmäld skog och därmed också öka chansen att stoppa skövling av rödlistade arter och nyckelbiotoper.   För cirka tre år sen så drog Rebecka Le Moine ihop en skogsgrupp i Östergötland för att sprida information, delta på möten och granska avverkningsanmälningar. […]

Örebro årets miljökommun 2015

fredag, juli 10th, 2015

När tidningen miljöaktuellt för sjunde året i rad rankade Sveriges miljökommuner utsågs Örebro till årets miljökommun. När miljöaktuellt för sjunde året i rad granskar kommunernas miljöarbete  genom att mäta aktivitet och ambition på miljöområdet i Sveriges kommuner. Rankningen består av flera delar, bland annat en  enkät som består av 30 miljörelaterade frågor som  258 av Sveriges […]

Bergarter i naturen

fredag, oktober 26th, 2012

En bergart byggs upp av olika mineral. I naturen finns mer än 4 000 olika mineraler men bara ca 15 mineral bygger upp de vanligaste bergarterna. Vanliga bergartsbildande mineral är kvarts, fältspat samt mörk och ljus glimmer. natrium-kalciumfältspat Bergarten granit består huvudsakligen av mineralen kvarts, fältspat och mörk glimmer. Utifrån en bergarts bildningssätt skiljer man […]

Vinn trendiga öronproppar

torsdag, juni 14th, 2012

För mycket buller är inte bra för hälsan. Nu kan du vinna öronproppen happy ears som minskar ljudnivån med 20dB men bibehåller ljudkvaliten. Du kan t.ex. ha dem för att minska ljudnivån i ett öppet kontorslandskap, men fortfarande höra när du blir tilltalad, när du sover för att dämpa störande ljud, framför TV:n om sällskapet […]

Öronproppen happy ears sänker ljudvolymen men bibehåller ljudkvaliten

tisdag, juni 5th, 2012

Ca en av tio lider av konstant eller återkommande tinnitus. En orsak till tinnitus kan vara regelbunden exponering av för hög ljudnivå. Även om man vet om detta låter många bli att använda hörselskydd, då hörselkåpor känns otympliga och öronproppar kan vara obekväma och ge en dålig ljudbild. Vi har testat öronproppen Happy ears som […]

Miljövänliga produkter

tisdag, maj 29th, 2012

Förutom butiker som säljer ekologiska kläder och nyttiga matvaror så finns det flera butiker som säljer miljövänliga produkter. T.ex. adisgladis.se

Terracycle återvinner skräp

måndag, januari 2nd, 2012

Terracycles idé är att leta upp avfallskategorier som inte passar in i det vanliga återvinningssystemet och sedan återvinna det. Ett typexempel är kaffekapseln, ett numera självklart men sällan ifrågasatt inslag i den välmående medelklassens eftermiddagsrutin. De små aluminiumförpackningarna, fyllda med malet kaffe, går inte att återvinna på vanligt sätt utan hamnar på soptippar och i […]

Köttfri måndag

måndag, december 26th, 2011

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Kampanjen och nätverket Meatless monday eller Köttfri måndag verkar opinionsbildande för att minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. Börja med köttfri måndag du med: för miljön, för den globala matförsörjningen, för hälsan och för djuren. Tanken är att en vegetarisk dag i veckan kan leda […]

Earthship eller jordskepp integrerar tekniker för självförsörjande hem

onsdag, oktober 5th, 2011

Earthship eller jordskepp är namnet på ett byggkoncept inom Biotecture. Sex grundprinciper är: Earthships är helt självförsörjande hus byggda av biprodukter från samhället, närmare bestämt återvinningsmaterial. Ett Earthship är självförsörjande på värme. Huset använder sig av naturens fenomen för att värma och kyla inomhusklimatet. Ett Earthship är självförsörjande på elektricitet. Byggnaden drivs uteslutande av förnyelsebar […]