VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for april, 2020

Skillnaden på konventionell och ekologisk odling

torsdag, april 2nd, 2020

Skillnad på ekologisk och konventionell odling Konventionell odling: Använder konstgödsel som det krävs fossil energi för att framställa. Använder kemiska bekämpningsmedel samt så kallade ”fungicider”, svampdödande kemiska ämnen. Ger större skördar per ytenhet. Ekologisk odling: Använder naturligt gödsel.  Använder biologisk bekämpning och andra metoder än svampdödande kemiska ämnen samt tillämpar växelbruk vilket innebär att man […]

Miljöpåverkan från ekologisk odling jämfört med odling med konstgödsel och bekämpningsmedel

torsdag, april 2nd, 2020

Regeringen har som mål att 30 procent av jordbruksmarken i Sverige ska brukas med ekologiska metoder år 2030 och många kommuner har antagit höga mål om ekologisk mat i skolor och på äldreboenden. Ett problem som lyfts fram med ekologisk odling är att ekologisk odling ger mindre avkastning per ytenhet, och därmed kräver mer markyta […]