VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for augusti, 2016

Nyttan med stadsträd

fredag, augusti 26th, 2016

Träd i stadsmiljö bidrar till positiva upplevelser och ökar möjlighet till rekreation. De tar också upp föroreningar och förbättrar lokalklimatet. Dessutom bidrar träd till besparingar för samhället. USA:s skogsvårdsstyrelse har lanserat en modell, kallad I-tree för att beräkna värdet av trädets ekosystems tjänster och beräknat att ett träd ger besparingar för samhället på motsvarande 1100 […]

Bilen sex gånger dyrare än att ta cykeln

torsdag, augusti 25th, 2016

Lundaforskaren Stefan Gössling och Australiensaren Andy S Chois har i en studie visat att det blir sex gånger dyrare för individen och för samhället att ta bilen jämfört med att ta cykeln. Att investera i cykelinfrastruktur och cykel vänlig politik är alltså inte bara bra för miljön utan också ekonomiskt lönsamt för ett samhälle och […]

koll på avverkningsanmäld skog

torsdag, augusti 25th, 2016

Det har skapats ett nytt verktyg för att naturorganisationer ska kunna hålla koll på avverkningsanmäld skog och därmed också öka chansen att stoppa skövling av rödlistade arter och nyckelbiotoper.   För cirka tre år sen så drog Rebecka Le Moine ihop en skogsgrupp i Östergötland för att sprida information, delta på möten och granska avverkningsanmälningar. […]