VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for juni, 2015

Bekämpningsmedel ökar risken för barnleukemi och parkinsons sjukdom

torsdag, juni 18th, 2015

En omfattande sammanställning av forskningsstudier visar signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad förekomst av barnleukemi och Parkinsons sjukdom. På uppdrag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) genomförde ett grekiskt forskarlag den hittills mest omfattande litteraturstudien, där man gick igenom över 600 vetenskapliga artiklar, rörande mer än 20 olika sjukdomskategorier gick igenom kopplingar mellan exponering […]