VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for januari, 2012

Terracycle återvinner skräp

måndag, januari 2nd, 2012

Terracycles idé är att leta upp avfallskategorier som inte passar in i det vanliga återvinningssystemet och sedan återvinna det. Ett typexempel är kaffekapseln, ett numera självklart men sällan ifrågasatt inslag i den välmående medelklassens eftermiddagsrutin. De små aluminiumförpackningarna, fyllda med malet kaffe, går inte att återvinna på vanligt sätt utan hamnar på soptippar och i […]