VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Off-grid

by admin - november 25th, 2010.
Filed under: Uncategorized.

Att leva off-grid innebär att man helt eller delvis inte använder offentliga tjänster från samhället, t.ex. el, vatten osv. utan istället leva på ett självförsörjande sätt, med hjälp av förnybara energikällor, utan att förlita sig på en eller flera offentliga inrättningar. En som har gått off-grid kallas en gridder.
Fördelarna med off-grid är t.ex. att det erbjuder:

– Miljövänligt leverne och minskad klimatpåverkan.

– Survivalism och att vara förberedd vid en kollaps av samhället eller vid en stor katastrof.

– Enkelhet och minskad konsumtion.

– Skuldfrihet och inget behov av att låna pengar.

– Låga omkostnader och litet behov av pengar.

– Frihet att kunna styra över sin egen tid.

Leave a Reply