VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Earthship eller jordskepp integrerar tekniker för självförsörjande hem

by admin - oktober 5th, 2011.
Filed under: Uncategorized.

Earthship eller jordskepp är namnet på ett byggkoncept inom Biotecture.

Sex grundprinciper är:

Earthships är helt självförsörjande hus byggda av biprodukter från samhället, närmare bestämt återvinningsmaterial.

Ett Earthship är självförsörjande på värme. Huset använder sig av naturens fenomen för att värma och kyla inomhusklimatet.

Ett Earthship är självförsörjande på elektricitet. Byggnaden drivs uteslutande av förnyelsebar energi från modern sol- och vindteknik.

Ett Earthship är självförsörjande på vatten. Byggnaden har ett uppsamlings system som tillvara tar regnvatten och smältsnö.

Earthship återanvänder hushållets vatten och avloppsvattnet renas med växternas hjälp.

Frukt och grönsaker odlas med fördel året runt i det gynnsamma inomhusklimatet

Earthships är ett resultat av mer än 40 års forskning kring självförsörjande hus. Konceptet Earthships grundades av arkitekten Michael Reynolds som  använt sig av olika, redan existerande och väl beprövade tekniska lösningar.

Jordskepp ska se  till planetens bästa och tillgodoser den moderna människans grundläggande behov av rent vatten, värme, el, bekvämlighet och en god ekonomi. Inga av komponenterna är i sig en nyfunnen innovation i en Earthship, utan det är konfigurationen av dessa som tillsammans utgör konceptet. Ett Earthship är en revolutionerande syn på hem och miljö, det är ett eget ekosystem där varje integrerad del har en viktig funktion.

Leave a Reply