VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Terracycle återvinner skräp

by admin - januari 2nd, 2012.
Filed under: Uncategorized.

Terracycles idé är att leta upp avfallskategorier som inte passar in i det vanliga återvinningssystemet och sedan återvinna det. Ett typexempel är kaffekapseln, ett numera självklart men sällan ifrågasatt inslag i den välmående medelklassens eftermiddagsrutin. De små aluminiumförpackningarna, fyllda med malet kaffe, går inte att återvinna på vanligt sätt utan hamnar på soptippar och i förbränningsugnar.

Det amerikanska bolagets lösning är att bygga partnerskap med producenter, som exempelvis kaffebolaget Nespresso, och starta insamlingsprogram för använda förpackningar. Konsumenter kan sedan registrera sig på bolagets hemsida och börja skicka in sitt skräp till bolagets lagerlokaler. Tillbaka får de ett mindre kontantbidrag. Insamlingen finansieras av producenten, medan Terracycle återvinner materialet T.ex. kan kaffet i kaffekapslarna komposteras och aluminiumet smältas och säljas. 

 Bolaget har insamlingsprogram i 19 länder, där chipspåsar, pennor, juicepaket och barnmatsförpackningar förvandlas till nya material och råvaror, som sedan säljs tillbaka till industrin. Och man fokuiserar på material som inte kan återvinnas på traditionellt sätt.

Genom att Terracycle betalar för t.ex. chipspåsar i brasilien har det gett fattiga skräpplockare en helt ny intäktskälla.

Terracycle har lockat över 25 miljoner registrerade skräpsamlare världen över.

I Sverige finns runt 60 000 registrerade användare, 

Grundaren Tom Szaky hoppade av Princeton, ett av USA:s toppuniversitet, för att helt ägna sig åt sitt företag.

Kontorets kopieringsrum blev hans hem, och det första riskkapitalet vann han i en tävling för affärsplaner.

Bolaget omsätter drygt 100 miljoner kronor, med en ”modest” lönsamhet.

Leave a Reply