VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Upptäcka och åtgärda mögel i bostaden

by admin - juni 27th, 2014.
Filed under: Giftfritt.

Ett inte alltför ovanligt hälsoproblem i bostäder är förekomsten av mögel.
Det kan vara svårt att upptäcka mögelskador då de kan vara dolda.

Upptäcka mögelangrepp
Om man misstänker mögelangrepp kan man börja med att göra en fuktmätning för att se om fukthalten är onormalt hög.
Man kan också kontrollera ventilationen, då en bristfällig ventilation kan bidra till att mögelskador uppstår.
Man kan också titta efter synliga mögelangrepp.
Om det inte finns några synliga tecken på mögel kan man ta in en tränad mögelhund som med hjälp av luktsinnet kan hitta mögel. Genom att ta prover på möglet kan man avgöra vilken typ av mögel det handlar om.

Man bör också kontrollera byggnadens ventilation för att på så vis se om skadorna kan ha uppstått genom denna inte fungerar.

Symptom vid mögelangrepp
Hur allvarliga symptom man får varierar kraftigt från individ till individ. En del märker inte av det alls, medan andra kan få
mycket allvarliga problem. Det vanligaste är dock difusa förkylnings- och influensaliknande symptom, vilket gör att det kan ta
lång tid innan man förknippar symptomen med mögel i bostaden.

Mögel i bostäder beror normalt på fukt i kombination med byggnadsmaterial som inte är tillräckligt motståndskraftig mot fukt
alternativt felaktig byggnadskonstruktion.

Det är viktigt att själva byggnaden är rätt isolererad. Ofta uppkommer problem  i krypgrund, på vinden, i källare eller i våtutrymmen.

En mögelsanering ska eliminera möglet i bostaden men även ta bort orsaken till möglet. Så när du eller företaget som hjälper dig med mögelsaneringen väl har fått bort möglet måste även det som orsakat fukten ordnas. En process där man sanerar mögel kan då se ut på följande vis:

Sanera mögel
När man väl hittat orsaken till möglet kan saneringen börja genom att ta bort det uppkomna möglet.
En metod för detta kan vara att använda ozon. En elektronisk utrustning som genererar ozon placeras i det drabbade området. Ozonet i luften bryter ner mögelpartiklar i luften och på angripna ytor.
Man kan också använda sig av kemisk sanering där man penslar på en kemisk mögeldödande substans som också tränger in i virket. Den kemiska substansen (t.ex. Boracol) kan också pumpas ut i gasform för att ta död på partiklar i luften.

När väl möglet är borta gäller det att hindra uppkomsten av nytt mögel.
Ett sytem för detta är det s.k.Stålsyllsystemet från bcr-byggnads.se som ger skydd mot fukt och mögel genom att det luftar, torkar och skiljer träsyllen från husgrunden. Luftintag ventilerar stålsyllen. Stålsyllsystemet passar alla träkonstruktioner som står på betongplatta eller torpargrund.

Comments are closed.