VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Skillnaden på konventionell och ekologisk odling

by admin - april 2nd, 2020.
Filed under: Ekologiskt, Giftfritt.


Skillnad på ekologisk och konventionell odling

Konventionell odling:
Använder konstgödsel som det krävs fossil energi för att framställa.

Använder kemiska bekämpningsmedel samt så kallade ”fungicider”, svampdödande kemiska ämnen.

Ger större skördar per ytenhet.

Ekologisk odling:
Använder naturligt gödsel. 

Använder biologisk bekämpning och andra metoder än svampdödande kemiska ämnen samt tillämpar växelbruk vilket innebär att man växlar mellan att odla tärande grödor (som vete, havre och råg) och närande grödor (ärtor, rödklöver) som bygger upp markens förråd av näring igen. Denna så kallade ”varierade växtföljd” gör också att ogräs, sjukdomar och skadedjur inte trivs lika bra. 

Har i genomsnitt cirka 20–25 procent lägre skörd per ytenhet än konventionell livsmedelsproduktion.

I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 procent högre än i konventionellt odlade och fungicidbehandlade fält, visar en studie. Ju mer ogräs, desto fler svamparter.

Samtidigt visar en studie från Livsmedelsverket att art- och individrikedom i de småskaliga landskapen är större jämfört med ekologiskt och konventionellt jordbruk.Comments are closed.