VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Ekologisk odling en nödvändighet för hållbart jordbruk

by admin - mars 27th, 2009.
Filed under: Ekologiskt, Vegetarisk mat. Tagged as: .

Maurit Paulsen skriver i en debattartikel att ekologisk odling är alldeles för ineffektiv för att försörja mänskligheten.  Faktum är att det är en nödvändighet för fortsatt långsiktig överlevnad. Bekämpningsmedel och konstgödsel skadar både natur och klimatet.

Att gift i jordbruket inte bara påverkar jorden det sprids i utan också färdas långa vägar och bryta ner viktiga delar av vårt ekosystem har varit allmänt känt sedan år 1962 då Rachel Carson skrev tyst vår. Ett ekosystem där man inte kan vara säker på att någon art är utbytbar. Det sinnrika och livsnödvändiga system som vi just nu inte tar till vara och värnar om.

Konstgödsel kan aldrig i sig ersätta riktigt gödsel när det gäller att ge fullständiga näringsämnen till våra grönsaker. Vi kan aldrig vara säkra på att konstgödsel innehåller alla näringsämnen som vi behöver eftersom det är vi människor som skapar och därmed avgör vad som skall finnas i det. Konstgödsel är dessutom en ändlig resurs eftersom den bygger på att vi måste använda olja för att skapa den energi som krävs för produktionen. Dessutom är den fosfor som finns i konstgödsel en fossil vara som bryts i gruvor.

Vidare är det så att mullhalten i jorden ständigt minskar om vi använder konstgödsel. Mullhalten är det fasta i jorden som är extremt viktig om vi vill att näringen inte skall rinna rakt igenom och om vi vill att jorden skall ligga kvar och inte erodera bort. Genom att använda konstgödsel och inte göra ett kretslopp av våra avlopp så kastar bokstavligen ut både näring och mull i sjön som måste ingå i kretsloppet.

Det konventionella jordbruk är dessutom uppbyggt kring så kallade F1 hybrider. F1 hybrider är växter som är framavlade av i genomsnitt sju olika sorter och vilka man inte kan använda utsädet av. F1-hybrider är alltså inte livskraftiga på egen utan man måste köpa utsädet av de få företag som finns på marknaden, ofta i paketlösningar som i sin tur bygger på att man använder just dessa företags gifter. F1:or kräver också konstgödsel och konstbevattning. F1:or i sig bygger på  För att ta bort lantsorter vilka man kan spara utsäde av från marknaden och för att få tag i sorter för att skapa hybriderna ”erbjuder” man bönder i tredje världen att lämna in sina lantsorter i utbyte mot F1-hybrider. Kruxet är att de samtidigt måste lova att lämna in allt utsäde och att aldrig använda sina lantsorter igen. Det leder till två saker, bonden blir beroende av att köpa utsäde varje gång man ska så och antalet lantsorter som är anpassade för de klimat som finns på jorden minskar. Detta är en utarmning av det globala jordbrukets mångfald som är enorm. Vidare måste klimat och odling anpassas efter växterna istället för som tidigare tvärtom. Det är ett ENORMT sårbart jordbruk som sätter de fattigaste i världen i en järnhård beroendeställning.

Vidare stirrar vi oss blinda på att fortsätta vår kosthållning som tidigare. Lösningen finns istället genom att minska på köttkonsumtionen! För att producerar kött krävs 10 ggr mer yta på den näring vi får ut som vi skulle få om vi använde den för direktproduktion av mat. Vidare måste vi bli bättre på att använda den gödsel vi själva skapar.

1 Response to Ekologisk odling en nödvändighet för hållbart jordbruk

  1. Hej, du har en väldigt bra blogg! Många bloggare tjänar in bra med pengar på sina bloggar och det kan du också göra! Läs om hur här: http://bit.ly/bloggpengar

Leave a Reply