VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Ekologiskt jordbruk hållbart i längden

by admin - november 20th, 2014.
Filed under: Ekologiskt.

Enligt en FN-studie är småskaligt och ekologiskt det enda hållbara sättet att producera livsmedel för att kunna försörja vår planet även i framtiden. Bara i år har försäljningen av ekologisk mat ökat med allt från 25-43 procent enligt butikerna själva.

Kritiker menar att ekologisk odling kräver större odlingarealer för att producera samma volym gröda. Men det är inte brist på mark till att odla mer ekologiskt som är den största utmaningen. Idag används hela 70 procent av jordbruksmarken för att föda upp djur.  Genom att äta mer vegetabilier minskar både odlingsarealen som krävs och vattenförbrukningen.

Dessutom är det så att 30 procent av maten som produceras slängs, så genom att minska på matsvinnet och bättre hushålla med resurserna skulle odlingsarealen räcka till att försörja många fler.  Läs mer.

 

De största fördelarna med ekologisk odling är minskad spridning av kemikalier, ökat livsutrymme till vilda växter och djur samt att det ger lantbrukets djur ett bättre liv. Jordbruksverket har studerat den förbättrade miljöeffekten av ekologiskt lantbruk jämfört med konventionell odling.

 

Comments are closed.