VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Giftiga ämnen funna i tatueringsfärg

by admin - december 6th, 2021.
Filed under: Giftfritt.

Vid läkemedelsverkets kontroll av tatueringsfärger i början av år 2020 fann man att hälften av de undersökta färgerna unnehåll förbjudn ämnen eller för höga halter av föroreningar. Endast två färger av 24 kontrollerade uppfyllde innehålls och märkningsreglerna.

En annan undersökning gjord genom ett samarbete mellan Region Stockholm och kemistudenter från KTH visade också otillåtna mängder av giftiga ämnen och pigment i flera av färgerna. Bland annat hittade man flera färger som innehöll barium och strontium och arsenik, kvicksilver och bly i ett prov vardera. Man hittade också spår av eller höga halter av de allergena metallerna nickel och krom i alla prover, liksom höga halter av aluminium och titan. I nästan vart tredje prov, framförallt i röda färger fann man allergena azofärgämnen. Minst förorenade var svarta, vita och bruna färger.

Comments are closed.