VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Koll på luftföroreningar. (Partiklar)

by admin - januari 30th, 2017.
Filed under: Miljö, världen.

Det kan vara bra att ha koll på halten av luftföroreningar i olika städer.

Luftföroreningar påverkas dels av lokala utsläpp, men partiklar kan också transporteras långa sträckor så vädret har stor betydelse. När man mäter skadliga partiklar i luften mäter man dels halten av de minsta partiklarna PM 2.5 samt de som kallas grova partiklar, PM10.

Om det är lite nederbörd torr luft virvlar det vägdamm som alstrats när man kört med dubbdäck upp och ger en hög partikelhalt.

Om det är mulet och låg temperatur samt låg vindstyrka och dålig utväxling blir också partikelhalten högre i trafikerade städer.

 

Under ett dygn bör inte partikelhalterna totalt sett överstiga 50 mikrogram per kubikmeter eftersom högra halter kan orsaka problem,  framför allt hos de med exempelvis nedsatt lungfunktion och hjärt- och kärlsjukdomar.

Luften har blivit bättre

I Stockholm stad arbetar man med att hålla nere de här partiklarna, berättar Malin Täppefur. På alla huvudgator i innerstaden använder man kontinuerligt dammbindningsmedel, som ska hålla gatorna fuktiga.

Här kan man se dagens luftvärden och här kan man jämföra med andra platser.

Comments are closed.