VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Lag om solpaneler på nya hustak i San Fransisco

by admin - juni 3rd, 2016.
Filed under: Miljövänligt.

En ny lag som gått igenom i San Francisco tvingar alla nya hus med 10 våningar eller mindre att montera solpaneler på taket.

San Fransisco är inte den första staden i USA med detta lagkrav, men definitivt den största.

San Francisco har satt ett mål om att 100 procent av stadens energi ska komma från ”ren energi” år 2025.

Solpanelerna som ska installeras måste täcka minst 15 procent av takets yta och ligga helt i solljus.

Scott Weiner från stadens fullmäktige som tog beslutet sa i en kommentar: ”Att utnyttna oanvänd takyta är ett smart och effektivt sätt att främja användandet av solenergi och förbättra vår miljö. Vi måste fortsätta att driva aggressiva politik för förnybar energi för att säkerställa en hållbar framtid för vår stad och vår region.”

I Sverige finns ingen sådan lag, men genom skatteavdrag och bidrag till en del av installationskostnaden har det i takt med att priset på solpaneler sjunkit blivit alltmer lönsamt att installera solpaneler på taket.

Comments are closed.