VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Miljövänligare kommunikation med telepati

by admin - september 18th, 2013.
Filed under: Miljövänligt.

Genom att mycket av kommunikationen har blivit digital i form av snabbmeddelanden och epost istället för fysiska brev har naturligtvis varit positivt för miljön.  Ännu större betydelse har den ökande trenden med videokonferenser istället för långa resor och träffas på plats.

Men även den digitala tekniken har en del miljöpåverkan, med energikrävande servrar och miljöskadliga tungmetaller.

Att helt kommunicera över långa avstånd utan några hjälpmedel är naturligtvis inte realistiskt men med de nya försöken med hjärna till hjärna kommunikation så ökar chanserna för utveckling som möjliggör kommunikation med begränsade resurser som krävs.  Det behövs naturligtvis en länk men ju mer direkt kommunikationskanalen blir desto mindre resurser skulle kunna behöva förbrukas.

Comments are closed.