VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Mjölk ger ökad risk för höftfraktur och ökad dödlighet

by admin - mars 6th, 2024.
Filed under: Mjölkprodukter, Uncategorized.

Att dricka mycket mjölk är kopplat till både högre risk att drabbas av höftfraktur och till högre dödlighet, särskilt för kvinnor. Filmjölk och yoghurt är tvärtom kopplade till lägre risk. Anledningen kan handla om oxidativ stress.

I en studie publicerad 2014 kunde man se ett klart samband: stor konsumtion av mjölk var förknippad med högre risk att drabbas av höftfraktur och även högre mortalitet, alltså att man dör tidigare. Studien omfattade cirka 200 000 personer. Sambandet var tydligt för kvinnor men betydligt svagare för män. Resultaten visade samtidigt att för fil, yoghurt och andra syrade mjölkprodukter gällde det omvända: stor konsumtion av dessa mejerivaror är förknippad med lägre risk för frakturer och död.

I en annan studie vid Uppsala universitet och Karolinska institutet studerade man mjölkdrickande bland närmare 106.000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Även den studien, publicerad i American Journal of Epidemiology, visade på att hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor.

Mjölk och filmjölk har olika effekt

Mjölk och filmjölk är mycket lika varandra. Men för att göra fil eller yoghurt har man tillsatt bakterier vars metabolism ger mjölken en syrlig smak, och bakterierna gör även att mjölkens proteiner, främst kasein, koagulerar, vilket gör filmjölken trögflytande.

Färsk mjölk ger oxidativ stress

Anledningen till att mjölkkonsumtion är kopplad till ökad risk för frakturer kan bero på att färsk mjölk leder till mer oxidativ stress i kroppen, som i sin tur ökar risken för bland annat benskörhet. Mjölken innehåller laktos, som bryts ner till galaktos när den hamnar i vår kropp. Galaktos har i tidigare djurförsök kunnat kopplas till oxidativ stress, inflammation, tidigt åldrande och död.

Comments are closed.