VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Omställningsrörelsen (Transition)

by admin - mars 2nd, 2012.
Filed under: Ekologiskt.

Transitionrörelsen startade i Totnes, England på hösten 2006. Det är en folkrörelse som nu sprider sig snabbt över världen.

Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. Syftet är att i lokala grupper mötas för att möta de utmaningar som följer av oljetoppen och klimatförändringarna. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ.

Omställning Sverige

Hela Sverige ska leva har sedan 2003 arbetat med ett projekt som heter Hållbara bygder. Nu senast engagerade projektet 26 bygder som arbetat med att hitta förutsättningar till att skapa en hållbar framtid på lokal nivå. Under hösten 2007 kom vi i kontakt med Transitionrörelsen i England vilket blev en stor inspirationskälla i arbetet.

Det är ingen slump att Hela Sverige ska leva och Transitionrörelsen har inlett ett nära samarbete eftersom båda organisationerna har som mål att stödja lokala initiativ som vill skapa en hållbar framtid. Sedan hösten 2009 är samarbetet formaliserat så att det finns en avsiktsförklaring undertecknad mellan organisationerna.

Hela Sverige ska leva vill stödja alla de lokala omställningsinitiativ som ligger i startgroparna och vara en nationell kraft och ett nav i detta viktiga arbete. Hela Sverige ska leva har också resurser och nätverk som underlättar arbetet med att sprida erfarenheter och att inspirera andra till att komma igång med omställningsarbetet.

Arbetet med att skapa starka och hållbara lokalsamhällen är vår ledstjärna och genom att samla erfarenheterna från Hållbara bygder och Transitionrörelsen har vi skapat Omställning Sverige.

Leave a Reply