VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Vidarkliniken kombinerar skolmedicin med antroposofisk läkekonst

by admin - oktober 19th, 2014.
Filed under: alternativmedicin.

Vidarkliniken är en vårdinrättning som kombinerar skolmedicin med traditionell antroposofisk läkekonst.

På vidarkliniken jobbar men med helheten och ser till både kropp och själ för att vårda och läka.

Personalen är legitimerade sjuksköterskor och läkare som också är utbildade inom antroposofisk läkekonst och omvårdnad och sjukhuset och vårdcentralen är certifierade även för att bedriva antroposofisk medicin.

Man jobbar också med olika terapiformer, t.ex. konstterapi och rytmisk massage för att främja hälsa.

Vidarklinikens sjukhus och vårdcentral finns i järna, och här bedrivs även forskning och utbildning och man har även terapimottagningar i Stockholm och Norrköping.

För den som är intresserad av antroposofernas tankar och vad som händer på vidarkliniken kan man prenumerera på nyhetsbrevet vidarnytt som skriver om integrativ- och komplementärmedicin i praktiken.

Vidarkliniken arbetar kontinuerligt med forskning, utveckling och utbildning samt sprider information och kunskap om antroposofisk läkekonst.
Vården läggs upp i samråd med patienten och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid flera diagnoser och andra komplexa diagnoser utarbetas en särskilt anpassad behandlingsplan.
Mer information finns på vidarkliniken.se
Dessutom är en del av vårdfilosifin att underlätta läkning genom den speciella arkitekturen och utomhusmiljön. Rummen är t.ex. ofta inte helt fyrkantiga, med räta vinklar och växter och trädgårdskonst kan hjälpa till att skapa en läkande miljö.
Vidarkliniken har vårdavtal som omfattar patienter med cancer i alla stadier, invärtesmedicinska sjukdomar, psykisk ohälsa och långvariga smärttillstånd och man jobbar även med pallitativ vård. 

 Hela verksamheten drivs utan vinstsyfte.

Comments are closed.