VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Bergarter i naturen

by admin - oktober 26th, 2012.
Filed under: Uncategorized.

En bergart byggs upp av olika mineral.
I naturen finns mer än 4 000 olika mineraler men bara ca 15 mineral bygger upp de vanligaste bergarterna.
Vanliga bergartsbildande mineral är kvarts, fältspat samt mörk och ljus glimmer.
natrium-kalciumfältspat

Bergarten granit består huvudsakligen av mineralen kvarts, fältspat och mörk glimmer.

Utifrån en bergarts bildningssätt skiljer man på tre huvudtyper av bergarter:

Magmatiska bergarter
Sedimentära bergarter
Metamorfa bergarter

Magmatiska bergarter är bildade genom stelning. Granit bildas t.ex. när en smälta stelnar nere i jordskorpan.

Sedimentära bergarter, t.ex. kalksten och sandsten, bildas genom att sediment avlagrats på jordytan eller i vatten och pressas ihop och förhårdnar.

Metamorfa bergarter, t.ex. gnejs och marmor bildas genom omvandling av magmatiska eller sedimentära bergarter vid högt tryck och temperatur i jordskorpan vid  bergskedjebildning.

Granit och gnejs är Sveriges vanligaste bergart och visst kan man känna sig ett med naturen när man ligger på en solvarm klippa och studerar bergartens vackra mönster.

Man kan också ta med sig den sköna känslan in genom att lägga ett golv av granit inomhus. Med golvvärme och vackra plattor kan det kännas som du är utomhus på den solvarma klippan igen.

Leave a Reply