VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Forskning kring alternativa proteinkällor

by admin - februari 25th, 2019.
Filed under: Uncategorized.

För att minska köttkonsumtionen pågår en rad projekt för att hitta alternativa energikällor eller öka proteinerna i existerande grödor. Bl.a. tar man fram nya produkter och nya sorters havre. T.ex. har bioteknikbolaget croptailor tagit fram en havresort med dubbelt så hög proteinhalt som dagens havre.

Ett annat exempel är Scanoats som har som mål att optimera skörden av havre och ta reda på vilka förändringar som kan göras med havren efter skörd.

Scanoats är ett samarbete mellan Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish fiber och grundades efter att stiftelsen för strategisk forskning gett ett bidrag på 100 miljoner till ett industriellt forskningscentrum kring hållbara livsmedel.

Finska Solar Foods har en metod att tillverka proteiner utan vare sig djur eller växter. Man använder en speciell typ av bakterie som tillsammans med vätgas, koldioxid, kväve samt små mängder av mineralerna kalcium, natrium,kalium och zink.

Comments are closed.