VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Hushåll måste källsortera förpackningar enligt lag

by admin - februari 19th, 2017.
Filed under: Hållbarhet.

De flesta har antagligen kommit så lång i sitt miljötänkande att man sorterar ut metall, glas, plast och kartonger från hushållssoporna. Men faktum är att de allra flesta av oss kan vara noggrannare med källsorteringen. Ofta hamnar även sorterbart material i soporna. Om man sköljer noggrant och ibland separerar förpackningarna om de består av flera material går det mesta att sortera och lämna till återvinningen istället för att kastas i soptunnan.

Man har faktiskt en skyldighet som hushåll att sortera ut förpackningar från hushållsavfallet. Enligt 28§ i förordningen 2006:1273 om producentansvar för förpackningar står det: ”Hushåll och andra förbrukare ska sortera ut förpackningar från insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.

Att kompostera själv borde också vara en självklarhet, iallfall för hushåll med trädgård. Den som komposterar sitt hushållsavfall själv får framförallt fin matjord som man kan använda i trädgårdslandet, blomrabatten, blomkrukorna eller växthuset, men man kan också spara in på sophämtningsavgiften i många kommuner om man sopsorterar noggrant och komposterar själv.

Dels kan man klara sig med ett mindre kärl för sophämtning, vilket brukar kosta mindre, och om man är riktigt noggrann med källsorteringen, samt komposterar, räcker det med färre tömningar av tunnan, en tjänst som många kommuner erbjuder och som medför ett reducerat pris för sophämtningen.

 

Comments are closed.