VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Lyckoformeln

by admin - maj 14th, 2015.
Filed under: Lycka.

Studier har visat att lycka är smittsamt. Det vill säga vi tenderar att bli mer lyckliga om vi har lyckliga vänner i vår närhet.

Forskare har också funnit att pengar över en viss nivå inte gör oss mer lyckliga samt att vi blir lyckligare av att använda pengarna för att åstadkomma något snarare än att enbart spara eller för ren konsumtion.

Man kan också bedöma lyckan i olika länder och tittar då på hur länge befolkningen lever, sociala skyddsnät, möjlighet att fatta egna beslut och hur generösa invånarna egentligen är.

Att uttrycka tacksamhet är också ett av de mest verkningsfulla sätten att öka sin egen känsla av lycka.

Det är inte heller så att människor i rika länder är lyckligare än de i fattiga. Inte heller stora lotterivinster ger någon varaktig lycka. Man upplever även här ett kort lyckorus men inom kort är lyckonivån återställd till det normala.

Däremot kan det relativa välståndet jämfört med andra i ens nära omgivning ha en viss betydelse. Eftersom man jämför sig med andra och upplevelsen av att hela tiden ha lite mindre, eller ha det lite sämre än alla andra man ser ger en lägre nivå av lycka.

Istället för att bara sträva efter ökat välstånd för sig själv är det mer effektivt att känna ansvar för andra och vår omvärld. Att göra något för att hjälpa människor i nöd och att utveckla sin generositet har alltså inte bara effekter på andras lycka utan gör också oss själva lyckligare.

Lyckoformeln

Comments are closed.