VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Öppna landskap med vilda djur

by admin - maj 13th, 2015.
Filed under: Miljövänligt.

Ett argument som ofta används för att försvara det konventionella jordbruket är att man ska bevara de svenska öppna landskapen.
Det gör man naturligtvis med ekologisk odling också. Eftersom ekologisk odling ger lite mindre skörd per kvadratmeter så ger ekologisk grönsaks- eller spannmålsodling mer öppna landskap jämfört med konventionell grönsaks- eller spannmålsodling.
Djurhållning däremot ger förhållandevis lite föda per utnyttjad betesmarksareal och vattenförbrukning.

Igenväxning har visat sig vara ett stort hotet mot många vilda djur och växter i hela Europa. Det har Artdatabanken på SLU konstaterat.
Nu växer en rörelse som vill låta naturen ta över.
Organisationen Rewilding Europe vill se de vilda gräsätarna komma tillbaka. Det varvilda gräsätare som skapade ett öppet landskap
Bl.a har studier visat att det funnits fyra olika typer av vildhästar i Europa. Uroxar fanns i Polen fram till mitten på 1600-talet. I Sverige försvann de för 7000 år sedan och visenten några tusen år tidigare.

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att det finns lämpliga områden för t.ex. visenter i Sverige, exempelvis från Sörmland och ner till Blekinge.

I sju stora områden i Rumänien, Bulgarien och Portugal bland annat har Rewilding Europe redan återfört de här djuren till det vilda.

Många tror att de skulle passa bra in i Sveriges fauna också och bidra till ett öppet och varierat landskap, och på så sätt också ge passande habitat för många små utrotningshotade djur.

Comments are closed.