VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Giftiga ämnen funna i tatueringsfärg

by admin - december 6th, 2021

Vid läkemedelsverkets kontroll av tatueringsfärger i början av år 2020 fann man att hälften av de undersökta färgerna unnehåll förbjudn ämnen eller för höga halter av föroreningar. Endast två färger av 24 kontrollerade uppfyllde innehålls och märkningsreglerna.

En annan undersökning gjord genom ett samarbete mellan Region Stockholm och kemistudenter från KTH visade också otillåtna mängder av giftiga ämnen och pigment i flera av färgerna. Bland annat hittade man flera färger som innehöll barium och strontium och arsenik, kvicksilver och bly i ett prov vardera. Man hittade också spår av eller höga halter av de allergena metallerna nickel och krom i alla prover, liksom höga halter av aluminium och titan. I nästan vart tredje prov, framförallt i röda färger fann man allergena azofärgämnen. Minst förorenade var svarta, vita och bruna färger.

Stjärnkrogar som skippar köttet

by admin - december 5th, 2021

Att kunna välja ett vegetariskt alternativ har blivit standard på de flesta restauranger och det finns också många helt vegetariska restauranger. Men nu har alltfler stjärnkrogar valt att ta bort köttet helt från menyn.

Kända köttfria lyxrestauranger är No. 1 Madison Avenue (New York), Atelier Crenn (San Fransisco) samt Geranium (Köpenhamn). Geranium fick tre stjärnor i Guide Michelin 2016 och innehar andraplatsen på den prestigefyllda listan ”World´s 50 best restaurants”.

Vegetarisk kost minskar risken för svår covid-19 infektion

by admin - juni 26th, 2021

Personer som äter vegetariskt uppvisar lägre risk att drabbas av svår Covid-19-infektion. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Studien omfattar data om kostintag och utfall efter Covid-19-infektion från 2884 vårdanställda i sex länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, England och USA).

Man fann att personer som följde en vegetarisk eller en oprocessad växtbaserad kost (whole foods plant-based diet) uppvisade 73% minskad risk att drabbas av svår Covid-19 infektion.

När forskarna lade till personer som åt fisk till den vegetariska gruppen var riskminskningen för svår Covid-19 något lägre, 59%.

Personer som följde en LCHF-diet hade däremot en 48% ökad risk jämfört med alla studiedeltagare

De som följde växtbaserade kostmönster hade högre intag av baljväxter, nötter och grönsaker med högt fiberinnehåll och vitamin A, C och E som är gynnsamt för immunförsvaret och vår allmänna hälsa.

Källa

Åhlens

by admin - december 25th, 2020

Upp till 50% rabatt på utvalda varor hos Åhlens.

Cervera

by admin - december 25th, 2020

Lagerrensning hos cervera med upp till 45% rabatt på mer än 1500 produkter.

Cerveras sortiment ”bättre val”

by admin - oktober 8th, 2020

Ett enkelt sätt för att minska på klimatavtrycket är att minimera slit-och-slängkonsumtionen. Genom att konsumera mer medvetet och investera i kvalité som håller över tid spar man både pengar och på jordens resurser.

För att göra det enklare att handla hållbart hos Cervera har man infört märkningen ”Bättre Val”.
Märkningen ges till produkter som på olika sätt tar extra hänsyn till människan och miljö.

För att en produkt ska märkas med Bättre Val hos Cervera ska den uppfylla något av följande kriterier:

Produkten är ekologisk
Produkten har tillverkats av råvaror eller ingredienser som har odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För att vi ska ge en produkt märkningen Bättre Val inom denna kategori ska den vara ekologiskt certifierad av en etablerad ekologisk certifieringsorganisation.

Produkten är miljömärkt
Produkten har tillverkats med extra hänsyn till dess miljöpåverkan under produktionen. En produkt som märks med Bättre Val inom kategorin Miljömärkt har blivit granskad och godkänd av en oberoende part som kontrollerar varans miljöpåverkan.

Produkten är tillverkad av återvunna material
Produkten är helt eller till största delen tillverkad av återvunnet material vilket minskar användningen av naturresurser och energi. I produktion återvinns kasserade och reklamerade produkter för tillverkning av nya. Produkten ska dessutom vara helt återvinningsbar. 

Produkten tillverkas med socialt ansvar
Produkten är framtagen med stor hänsyn till de som arbetar med tillverkningen. Alla anställda ska bland annat ha rättvisa villkor och en bra arbetsmiljö. De varor som får märkningen Bättre Val med hänsyn till det sociala ansvaret granskas av oberoende organisationer.

Handla här

Känn igen äkta fläder

by admin - juni 6th, 2020

Fläder kan växa både odlad och förvildad och av den äkta flädern kan man göra t.ex. god saft av blommorna. Även bären, som egentligen är stenfrukter kan användas till att göra saft eller gelé. Fläderbären ska dock absolut inte ätas råa. Då kan de orsaka kräkningar, diarré, magkramper och illamående. Fläderbären måste kokas i mellan 15 och 20 minuter innan de kan användas.

Vanliga växtplatser är skogsgläntor och lövdungar. Utbredningsområdet sträcker sig ända upp till mellersta Norrland.

Fläderblommorna skördas oftast i juni medan bären behöver mer tid, ibland ända till i september för att bli skördemogna.


Saften från fläderblommor eller fläderbär kan också användas för färgning av exempelvis garn.

Men det gäller att kunna skilja den äkta flädern från de giftiga arterna druvfläder och sommarfläder.

Äkta fläder

Den äkta flädern har blomklasar som är tillplattade och med blommor som är vita eller svagt gulaktiga och  har ljusgula ståndarknappar. Blommorna växer i breda knippen vilket gör att man kan ”ställa” kronan upp och ner. Bären är svarta och kvistens märg har en ljus färg.

Fläder blommar i slutet av maj – början av juni beroende på väder och geografisk plats.

Druvfläder

Den första av de två ”falska” fläderblommorna heter druvfläder. Dess blommor växer mer som en druvklase – därför kan du inte ställa kronan upp och ner. Bären är röda och kvistens märg är mörk. Druvfläder blommar tidigare än äkta fläder, vanligen i april-maj beroende på var i Sverige man bor.

Sommarfläder

Den andra ”falska” fläderblomman heter sommarfläder. Skillnaden mot den äkta fläderblomman är att blommorna har röda ståndarknappar. Sommarfläder blommar i juni-juli d.v.s. lite senare än äkta fläder.

Sommarflädern vanligen endast någon meter hög medan den vanliga flädern är betydligt större och har vedartad stam.


Tänk på detta när du plockar fläder för att undvika de giftiga fläderväxterna:
1. Plocka inte fläderblommor med röda bär
2. Plocka inte fläderblommor med röda ståndarknappar
3. Plocka inte fläderblommor där kvistens märg inte är ljus
4. Plocka inte fläderblommor vars krona inte kan stå upp och ner

Skillnaden på konventionell och ekologisk odling

by admin - april 2nd, 2020


Skillnad på ekologisk och konventionell odling

Konventionell odling:
Använder konstgödsel som det krävs fossil energi för att framställa.

Använder kemiska bekämpningsmedel samt så kallade ”fungicider”, svampdödande kemiska ämnen.

Ger större skördar per ytenhet.

Ekologisk odling:
Använder naturligt gödsel. 

Använder biologisk bekämpning och andra metoder än svampdödande kemiska ämnen samt tillämpar växelbruk vilket innebär att man växlar mellan att odla tärande grödor (som vete, havre och råg) och närande grödor (ärtor, rödklöver) som bygger upp markens förråd av näring igen. Denna så kallade ”varierade växtföljd” gör också att ogräs, sjukdomar och skadedjur inte trivs lika bra. 

Har i genomsnitt cirka 20–25 procent lägre skörd per ytenhet än konventionell livsmedelsproduktion.

I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 procent högre än i konventionellt odlade och fungicidbehandlade fält, visar en studie. Ju mer ogräs, desto fler svamparter.

Samtidigt visar en studie från Livsmedelsverket att art- och individrikedom i de småskaliga landskapen är större jämfört med ekologiskt och konventionellt jordbruk.Miljöpåverkan från ekologisk odling jämfört med odling med konstgödsel och bekämpningsmedel

by admin - april 2nd, 2020

Regeringen har som mål att 30 procent av jordbruksmarken i Sverige ska brukas med ekologiska metoder år 2030 och många kommuner har antagit höga mål om ekologisk mat i skolor och på äldreboenden.

Ett problem som lyfts fram med ekologisk odling är att ekologisk odling ger mindre avkastning per ytenhet, och därmed kräver mer markyta för att producera lika stor mängd gröda som odling som använder konstgödsel och bekämpningsmedel.

Ekologisk odling har i genomsnitt cirka 20–25 procent lägre skörd per ytenhet än konventionell livsmedelsproduktion.

Att skördarna vid ekologisk odling är lägre leder även till indirekta koldixoxidutsläpp från avskogning. Det blir helt enkelt mindre skog i världen som kan fungera som kolsänkor och fånga upp koldioxiden, förklarar docenten.

Tar man hänsyn till denna så kallade ”koldioxidkostnad” som ekologisk odling medför när större ytor måste brukas så är klimatavtrycket ungefär 50 procent större för ekologiska ärtor odlade i Sverige, jämfört med konstgödslade ärtor. Och ekologiskt vete ger nära 70 procent högre koldioxidutsläpp än konstgödslat vete.

Om världen skulle försörjas med ekologiskt spannmål i stället för konventionellt skulle grovt räknat 300 miljoner hektar mer mark behövas för spannmålsodlingen.

Ekologiska mejeri- och köttprodukter leder enligt samma princip till högre klimatavtryck, för där används ekologiskt odlat foder.

Om svenskt jordbruk genom ökad ekologisk odling och lägre skörd per hektar bidrar mindre till det globala utbudet av mat kommer detta utbud delvis i stället behöva produceras någon annanstans i världen. Detta kommer att bidra till ökad avskogning i världen.

Däremot konstaterar Livsmedelsverket i en rapport från 2016 att markfaunan, insektspollinerande ettåriga arter, vissa fågelarter samt vilda pollinerare gynnas av ekologisk odling.

Dessutom gynnar ekologisk odling djurvälfärd, sociala aspekter, arbetstillfällen samt att man undviker risker vid hantering av bekämpningsmedel och risken för resthalter av bekämpningsmedel i livsmedel.

Ett annat miljöproblem med konventionell odling är att det i dag används fossil energi när man framställer konstgödsel.

Om man istället skulle kunna använda nya teknik för att tillverka klimatvänlig kvävegödsel med förnybar elenergi från luftkväve skulle miljöeffekterna med konventionell odling minska.

Den största skillnaden i klimatpåverkan avgörs dock ifall vi äter vegetabiliskt eller om vi äter nötkött. Man kan göra stor skillnad för klimatet genom att dra ner på eller helt sluta äta nötkött.

Källa:
Litteraturstudie av miljöpåverkan

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0757-z

Gör egen flytande tvål

by admin - mars 29th, 2020

Om man föredrar flytande tvål framför hård tvål kan man lätt göra sin egen flytande tvål. Det blir både roligare och billigare än att köpa flytande tvål i butiken.

Flytande tvål
75 g hård tvål
2 liter vatten

Koka upp vattnet och låt svalna något. Riv tvålen på rivjärn och blanda ner i vattnet. Rör om och låt stå tills nästa dag. Mixa slät från klumar med en stavmixer. Späd eventuellt med vatten om den är för trögflytande.

Ska tvålen förvaras en längre tid, tillsätt några droppar e-vitamin för längre hållbarhet.

Häll upp på pumpflaska.