VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Archive for the 'Uncategorized' Category

Terracycle återvinner skräp

måndag, januari 2nd, 2012

Terracycles idé är att leta upp avfallskategorier som inte passar in i det vanliga återvinningssystemet och sedan återvinna det. Ett typexempel är kaffekapseln, ett numera självklart men sällan ifrågasatt inslag i den välmående medelklassens eftermiddagsrutin. De små aluminiumförpackningarna, fyllda med malet kaffe, går inte att återvinna på vanligt sätt utan hamnar på soptippar och i […]

Köttfri måndag

måndag, december 26th, 2011

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Kampanjen och nätverket Meatless monday eller Köttfri måndag verkar opinionsbildande för att minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. Börja med köttfri måndag du med: för miljön, för den globala matförsörjningen, för hälsan och för djuren. Tanken är att en vegetarisk dag i veckan kan leda […]

Earthship eller jordskepp integrerar tekniker för självförsörjande hem

onsdag, oktober 5th, 2011

Earthship eller jordskepp är namnet på ett byggkoncept inom Biotecture. Sex grundprinciper är: Earthships är helt självförsörjande hus byggda av biprodukter från samhället, närmare bestämt återvinningsmaterial. Ett Earthship är självförsörjande på värme. Huset använder sig av naturens fenomen för att värma och kyla inomhusklimatet. Ett Earthship är självförsörjande på elektricitet. Byggnaden drivs uteslutande av förnyelsebar […]

Off-grid

torsdag, november 25th, 2010

Att leva off-grid innebär att man helt eller delvis inte använder offentliga tjänster från samhället, t.ex. el, vatten osv. utan istället leva på ett självförsörjande sätt, med hjälp av förnybara energikällor, utan att förlita sig på en eller flera offentliga inrättningar. En som har gått off-grid kallas en gridder. Fördelarna med off-grid är t.ex. att […]