VEG.SE Vegetariskt Ekologiskt Giftfritt

En strävan efter efter en hållbar livsstil och en livsduglig planet

Förbud mot bekämpningsmedlet Glyfosat / Roundup inom EU dröjer

by admin - juli 14th, 2016.
Filed under: Ekologiskt.

Inom EU har man länge diskuterat frågan om bekämpningsmedlet glyfosat / roundup ska vara tillåtet att använda som bekämpningsmedel inom unionen.  Ämnet används som bekämpningsmedel inom jordbruk, men även vid odling av bomull och som ogräsmedel både i offentliga miljöer och våra trädgårdar. Det tidigare godkännandet löpte fram till  30 juni 2016.

Frankrike har sedan tidigare sagt nej till att förlänga godkännandet och Tysklands miljöminister har varit inne på samma linje.

Efter flera inställda möten höll man den 6 juni 2016 ett möte  i EU:s beslutande kommitté för växtskydd, djur, livsmedel och foder, där kemikalieinspektionen från Sverige ingår. Frågeställningen var om glyfosat ska få fortsatt godkännande att användas. Inte heller här nådda man enighet om hur det ska bli med tillståndet för växtgiftet glyfosat.

Giftet glyfosat är klassat som cancerframkallande både av WHO och svenska kemikalieinspektionen, men EU:s livmedelssäkerhetsmyndighet (EFSA) håller inte med om att glyfosat orsakar cancer trots att en  rapport från WHO  2015 visade att glyfosat orsakar cancer och skador på lever och njurar.

EU-parlamentet enades i en resolution i april om att kommissionen bör förnya EU:s marknadsauktorisering för glyfosat för bara sju år till i stället för tidigare planerade 15 år och man hade också förslag från EU-kommissionen inför  mötet att förlänga godkännandet maximalt 12 till 18 månader. Tanken är att EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) ska få mer tid för utvärdering av glyfosatets negativa effekter.

Man lyckades inte komma överens om någon specifik tidsperiod vid mötet i juni, utan man beslutade att förlänga det aktuella godkännandet en begränsad period tills European Chemical Agency (ECHA) har dragit sina slutsaters utifrån deras översikt av ämnets påverkan.  Samtidigt presenterar man en rad rekomendationer för användning av glyfosat:

 

1) Förbjuda ingrediensen kallad POE-tallowamine från glyfosatbaserade bekämpningsmedel.

2) Minimera användningen av glyfosat i publika parker, lekparker och trädgårdar.

3) Minimera användningen av glyfosat-produkter innan skörd av grödor.

 

Källa

 

 

Comments are closed.